Нашата програма за општествена одговорност на компанијата

Да ги задржиме насмеани ..

Има повеќе за да се биде успешен бизнис отколку едноставно да се оствари профит. Исто така, станува збор за правење вистински впечаток и позитивно влијание врз општеството.

Како лидер во бизнисот со електронска трговија, ние исто така сме одговорна компанија која работи на тоа да се осигура дека купувањето преку Интернет води одржлив и социјален развој во африканските земји.

Ние ја зајакнавме оваа заложба за нашите вработени, клиенти и партнери и ги произведовме подолу производите за продажба, во кои приходите од овие производи ќе бидат потрошени во Африка за:

  • Поддршка на образованието и искоренување на неписменоста.
  • Придонесете за искоренување на екстремна сиромаштија и глад.
  • Поддршка за здравствениот сектор со намалување на смртноста кај децата и борбени болести.

Слободно можете да придонесете и да учествувате во остварувањето на овие благородни цели со купување на овие производи.